top of page

Waarom wij niet meer spreken van “ontharden” maar van “bodem bevrijdend werken”

Bijgewerkt op: 22 apr.

Het bewustzijn groeit over de negatieve gevolgen van verharding, zoals beton en asfalt, op het milieu en ons klimaat. Traditioneel wordt vaak gesproken over het "ontharden", maar deze term draagt een negatieve klank en kan een gevoel van verlies oproepen.

Daarom willen wij pleiten voor het gebruik van de term "bodem bevrijdend werken" als een positieve benadering voor het creëren van klimaatadaptieve ruimtes.

Waarom we plijten voor het gebruik van positieve formuleringen en welke voordelen dat kan hebben voor het klimaat kom je te weten in dit artikel.


Bodem bevrijdend werken

Waarom we beter "bodem bevrijdend werken" kunnen gebruiken in plaats van "ontharden"

  1. Positieve framing: taal speelt een cruciale rol in hoe we concepten begrijpen en waarderen. Het gebruik van de term "ontharden" roept een gevoel van verlies op, alsof er iets waardevols wordt verwijderd. Daarentegen roept de term "bodem bevrijdend" een positiever beeld op van het vrijmaken en herstellen van de bodem, wat een gevoel van vooruitgang en positieve verandering teweegbrengt. Door positieve framing te gebruiken, kunnen we mensen en besturen inspireren en motiveren om deel te nemen aan deze waardevolle inspanningen.

  2. Nadruk op het gewenste resultaat: het woord "ontharden" benadrukt vooral het verwijderen van verharding, zonder te focussen op wat ervoor in de plaats komt. Aan de andere kant legt het begrip "bodem bevrijdend werken" de nadruk op het gewenste resultaat: het creëren van gezonde en veerkrachtige bodems. Door te benadrukken wat we willen bereiken in plaats van wat we willen verwijderen, kunnen we een positieve en constructieve boodschap overbrengen.

  3. De term: "bodem bevrijdend werken" legt de nadruk op het belang van de bodem als een integraal onderdeel van het ecosysteem. Het erkent de complexiteit van de bodem en de vele voordelen die het biedt, zoals het bevorderen van biodiversiteit, waterbeheer en koolstofopslag. Door dit bredere perspectief te omarmen, kunnen we de waarde van een gezonde bodem benadrukken.

  4. Stimuleert inclusieve samenwerking: deze nieuwe terminologie geeft de bevolking meer inzicht om zelf hun bodem te bevrijden van verhardingen. Het impliceert dat we gezamenlijk werken aan een gedeelde visie en dat iedereen een rol kan spelen in het herstellen en bevrijden van de bodem. Het nodigt verschillende belanghebbenden uit, zoals burgers, beleidsmakers en experts, om samen te werken aan het creëren van gezondere en duurzamere omgevingen.


Conclusie:

Het gebruik van termen zoals "bodem bevrijdend" in plaats van "ontharden", biedt talrijke voordelen. Het zorgt voor een positieve benadering, benadrukt het gewenste resultaat, omarmt een heldere duidelijke visie en bevordert samenwerking. Door deze positieve taal te gebruiken kunnen we een inspirerend verhaal vertellen over het belang van het herstellen van de bodem.


Waarom bodem-bevrijding zo belangrijk is:


Er wordt al heel wat gedaan om onze bodem te bevrijden, we willen hier alsnog kort ingaan waarom dit zo belangrijk is.


  1. Herstel van natuurlijke functies: De bodem bevrijden houdt in dat we actief streven naar het herstellen van de natuurlijke functies van de bodem. In plaats van simpelweg verharding te verwijderen, richten we ons op het creëren van een gezonde en vruchtbare bodem. Dit omvat het verbeteren van de bodemstructuur, het vergroten van de biodiversiteit en het stimuleren van een gezonde waterhuishouding.

  2. Klimaatadaptatie: bodem bevrijdend werken speelt een essentiële rol bij de uitdagingen van klimaatverandering. Door meer groene ruimtes en waterdoorlatende oppervlaktes te creëren, kunnen we overstromingen verminderen, de grondwatertafel aanvullen en de waterkwaliteit verbeteren. Bovendien helpt het bevorderen van bodemgezondheid bij het vastleggen van koolstof, waardoor de emissies van broeikasgassen worden verminderd en de effecten van hitte-eilanden worden gematigd.

  3. Verbeterde leefomgeving: bodem bevrijdend werken heeft niet alleen voordelen voor het milieu, maar ook voor de leefomgeving van de bevolking. Deze bodem-bevrijding kan bijvoorbeeld bewoners in staat stellen om lokaal voedsel te verbouwen, of er kan na het bevrijden van de bodem plaatsgemaakt worden voor robuuste natuur en natuurherstel. Het vergroenen draagt bovendien ook bij aan een betere luchtkwaliteit, het vermindert geluidsoverlast en biedt ruimte voor recreatie en ontspanning. Kort gezegd, we zien een algemene positieve invloed op het welzijn en de gezondheid van de bevolking.


Wie zijn wij?

Tristan Coens:

Tristan is groendeskundige en landschapsarchitect bij de stad Izegem. Hij schreef de groenvisie uit, een visie die inzet op duurzaam groen, en gaf de publieke ruimte een ander uitzicht met zijn unieke stijl van vormgeven. Tristan ontwerpt met veel respect voor de natuur en de ruimte rond zich. Hij heeft ervaring in het ontwikkelen van duurzame speelweefsels en speelnatuur. Daarnaast is hij sterk in het verweven van natuur met ontmoetingsruimtes.

Hij bouwt met Making Space zijn eigen landschapsarchitectenbureau uit en staat bekend om zijn ecologische aanpak.


Eline Charles:


Eline Charles is de creatieve oprichter van Making Space, een bureau gespecialiseerd in effectieve communicatie, participatieve trajecten en co-creatie. Ze is goed in het helder overbrengen van complexe concepten. Daarnaast is Eline bedreven in het ontwerpen van participatieve trajecten, waarbij ze gelooft in inclusie en betrokkenheid van alle belanghebbenden.


Ze creëert een platform waarop diverse perspectieven gehoord worden en werkt aan gezamenlijk gedragen oplossingen die de maatschappij ten goede komen.
Comments


bottom of page