top of page

1,2,3... PLAN PARTICIPATIE!

Bijgewerkt op: 22 apr.


Als lokaal bestuur heb je de verantwoordelijkheid om plannen op te stellen die de toekomst van je stad, dorp of gemeente vormgeven. Maar hoe zorg je ervoor dat deze plannen aansluiten bij de behoeften van je bewoners? En hoe voorkom je dat je mooie plannen op weerstand stuiten?Plan Participatie


De oplossing is simpel: betrek je inwoners actief bij het proces. Het is belangrijk om te beseffen dat inwoners niet zomaar aan de zijlijn kunnen blijven staan. Door de verkeerde communicatie of participatie te organiseren, kunnen projecten op weerstand stuiten. Het is daarom van groot belang dat je een transparant, participatief proces opzet waarin inwoners en betrokkenen een echte kans krijgen om mee te denken, hun mening te delen en zelfs actief mee te werken aan de verbetering van het leven in je stad, dorp of gemeente.


Door de bewoners actief te betrekken en feedback te laten geven, krijg je niet alleen een beter zicht op wat er leeft en welke noden er zijn, maar ook op welke oplossingen echt gaan werken. Betrek daarom een brede groep van kinderen, jongeren, jonge ouders en oudere bewoners, ondernemers en sociale organisaties en leer van de verschillende perspectieven die zij kunnen toelichten.


Maar hoe pak je zo’n participatietraject dan precies aan? Hieronder geven we je enkele belangrijke tips:


Plan participatie op het juiste moment


Wil je als bestuur een breed gedragen en succesvol plan opstellen, dan is het belangrijk om het moment van participatie zorgvuldig in te plannen. Door participatie op het juiste moment te laten plaatsvinden en tijd te nemen voor echte co-creatie, vergroot je de kans op succes en voorkom je weerstand en onbegrip. Zorg daarom voor een gedetailleerde tijdlijn met mijlpalen en betrek de bewoners op gepaste momenten en op de juiste manier.


Communiceer helder en gericht


Maak duidelijk waarom participatie belangrijk is en op welke manier je de bewoners wil betrekken. De bewoners maken tijd om deel te nemen, zorg dat het echt de moeite is zodat de cultuur van participatie leeft binnen je dorp, stad of gemeente. Zorg voor heldere communicatie en informeer bewoners tijdig over de voortgang en uitkomst van het participatietraject. Communiceer hierbij ook over welke input je hebt gebruikt en welke input je niet hebt gebruikt en waarom.

Organiseer participatie over behapbare thema’s


Grote plannen kunnen afschrikken en zijn vaak lastig te begrijpen. Werk met behapbare stukken en houd bewoners betrokken gedurende het hele proces, niet alleen aan het begin en het einde. Zijn de onderwerpen complex? Bedenk dan de juiste methodieken om de deelnemers te helpen en jullie de juiste informatie te laten verzamelen om een volgende stap in te plannen.

Participatief en co-creatief besturen kent geen einde


Houd de bewoners betrokken gedurende het hele proces, niet alleen aan het begin en het einde maar ook bij de vervolgfases van projecten. Onze processen zorgen altijd voor duurzame resultaten en bouwen actief mee aan een stevige basis voor participatie en co-creatie binnen stad, gemeente of dorp, ook na ons vertrek.


Door deze tips toe te passen, vergroot je de kans dat jouw plannen breed gedragen worden en succesvol worden uitgevoerd. Het zorgt voor een betere relatie tussen het bestuur en de bewoners en versterkt het vertrouwen in de overheid.


Als expert op het gebied van participatieprocessen, helpen wij je graag bij het opstellen van een traject dat volledig inspeelt op de noden van het bestuur en de bewoners.


Neem contact met ons op voor ons Plan Participatie trajecten en werk samen aan een betere toekomst voor jullie stad, dorp of gemeente!

Comments


bottom of page