top of page
Check The Process

"Met mijn achtergrond in co-creatie trajecten, sta ik keer op keer versteld van de vernieuwing die Making Space voorstelt. En altijd op maat van de partners en het project zelf. Fresh!

- Muriel | Stad Oostende -

Participatie!

Wat is participatie? 

 

Participatie is een veelzijdig begrip, afhankelijk van de context waarin het wordt gebruikt. Ons doel is om steden en gemeenten te helpen bij het actief betrekken van burgers en stakeholders. Dat doen we met op maat gemaakte processen. Hoe zorg je ervoor dat mensen met het juiste engagement deelnemen? Ons Plan Participatie biedt de oplossing voor deze uitdagingen. Het plan brengt via heldere en creatieve methodieken de juiste betrokkenen samen op het juiste moment. Een participatieve cultuur kan op veel verschillende manieren ingevuld worden. Wil je informeren, co-creëren of coproduceren? Elke vorm van participatie kan een meerwaarde bieden. Wanneer je alle doelgroepen betrekt zul je beloond worden met succesvolle oplossingen en een vlotte uitvoering van je project. Wij helpen je met de voorbereiding, de begeleiding en de verwerking. Op die manier kunnen we jullie projecten naar een hoger niveau tillen en betrokkenheid creëren binnen de gemeenschap.

Wanneer bel je ons?

Enkele concrete voorbeelden van hulpvragen waar wij je mee kunnen helpen:

 • Je wil met een grote groep samenwerken en een duurzaam resultaat neerzetten.

 • Je wil je doelgroep bevragen via een focusgroep

 • Er is veel weerstand bij de burgers bij veranderingen 

 • Je wil een stukje openbare ruimte samen met de buurt vormgeven 

 • Je wil een tijdelijke invulling en wil de burgers mee laten beslissen

 • Je wil je dienstverlening verbeteren en wil je doelgroep mee betrekken.

 • Je wil met alle belanghebbenden in een participatief traject stappen.

 • Je werkt met een groep met heel diverse achtergronden.

 • De standpunten tijdens bepaalde discussies liggen te ver uit elkaar.

 • Je wenst duurzame beslissingen te nemen die op lange termijn werken.

 • Het probleem waar jullie mee aan de slag gaan is te complex.

ENKELE METHODIEKEN

Participatie Check The Process

Samen plannen

Met de methodiek "samen plannen" gaan we voor echte co-creatie. We beginnen steeds met een duidelijke omkadering van het project, het gebied en de randvoorwaarden. Daarna gaan we samen met een landschapsarchitect aan de slag op grote plannen. Deelnemers mogen aanduiden waar nog geen oplossing voor is, zelf  intekenen en aangeven waar en welke recreatie mogelijkheden gewenst zijn. 

Participatie Check The Process

Stakeholder

analyse

Een stakeholdersanalyse is een manier om te onderzoeken welke mensen en organisaties er betrokken zijn bij een project en wat hun wensen en behoeften zijn. Door dit te begrijpen, kun je beter rekening houden met de verschillende partijen en hun mening en inbreng meenemen in het project. Dit kunnen bijvoorbeeld mensen zijn die er werken, klanten, omwonenden of andere belanghebbenden.

Participatie Check The Process

Participatie

wandeling

Tijdens een participatiewandeling herbekijken we de ruimte rond ons. We veranderen van bril en zien wat er vroeger was, wat er nu al aanwezig is, en hoe de toekomst er zal uitzien.  Door de laagdrempelige manier van samen wandelen is er tijd voor informele gesprekken. Door op de locatie zelf te staan kunnen de noden en het potentieel zeer concreet naar boven komen. 

Participatie Check The Process

Creatief bouwen

Onze manier van werken kan helpen om innovatieve oplossingen te vinden voor complexe vraagstukken. Door creatieve werkvormen te gebruiken, wordt er op een andere manier naar het vraagstuk gekeken. Zo kunnen er verrassende en vernieuwende  vernieuwende ideeën ontstaan.

Het helpt de deelnemers om te denken in metaforen en kan bepaalde vraagstukken in de ruimte plaatsen. Dit geeft ons een beter begrip van de concrete drempels en noden.

Participatie Check The Process

Focusgroep

Een focusgroep is een soort interview waaraan meerdere stakeholders tegelijkertijd deelnemen. De onderzoeker stelt vragen aan de groep en faciliteert de discussie. We hebben ervaring in het betrekken van kwetsbare profielen en weten hoe we veilige ruimte kunnen faciliteren zodat iedereen zijn stem laat horen.

Participatie Check The Process

infomarkt

De infomarkt is een geweldig instrument om de relevante stakeholders uit te nodigen. Het is dé plek om vragen te stellen, feedback te geven en ideeën uit te wisselen. Wij zorgen niet alleen voor de dynamische sfeer op de infomarkt maar ook voor de volledige vormgeving. Op die manier is alle informatie overzichtelijk en gestructureerd voor de deelnemende stakeholders.

Participatie Check The Process

Kinderparticipatie

Kinderen betrekken vraagt

een andere manier van werken. Onze processen zijn aangepast aan de leefwereld en denkwijze van kinderen. Het levend canvas, de onderzoekers of het bureau van toekomstige zaken? We hebben een rugzak vol aan leuke methodieken om echt iedereen te betrekken.

Participatie Check The Process

Co-creatie labo

Als je stakeholders actief wil betrokken bij het bedenken en uitvoeren van plannen, dan is het co-creatie labo misschien wel iets voor jullie. In deze labo's werken alle betrokken partijen samen aan nieuwe oplossingen. De stakeholders worden uitgenodigd om: deel te nemen aan een brainstorm, zich te engageren in een werkgroep  en eigenaarschap te krijgen over het realiseren van de oplossingen. Op deze manier zorgen we voor maximale betrokkenheid en samenwerking tussen alle partijen.

bottom of page