top of page
Denken

Vorige

Volgende

De groep op elkaar afstemmen door gezamenlijk te tellen

Klok

DUUR

5 - 15 min

groepen

GROEP

+ 3

badge

Facilitatie 
Skills

Beginner

Zetel

Comfort ZONE

Veilig

Lat

Materiaal

Niets

Stappen:

 

 • Vraag de deelnemers om in een kring te gaan staan.

 • Introduceer de activiteit: "Onze taak is hardop te tellen van 1 tot 20 (of hoger), in willekeurige volgorde, waarbij elk groepslid telkens één getal noemt. Als twee mensen tegelijk een getal zeggen, stopt het spel en begint het opnieuw met 1."

 • Iedereen mag een getal zeggen wanneer hij/zij wil, maar je mag geen twee getallen achter elkaar zeggen.

 • Vraag de deelnemers om de ogen te sluiten.

 • Als facilitator kan je een doel voorop stellen, bijvoorbeeld "Kunnen we tot 20 tellen?".

 • Dwing de groep dan om verder te tellen tot bijvoorbeeld 25, 30 of hoger, indien mogelijk.

 • Bespreek na het spel de groepsstrategie en hoe de groep de moeilijke taak heeft opgelost.

 

Waarom doen we dit?

Door deze activiteit uit te voeren, worden de deelnemers gestimuleerd om samen te werken en te communiceren om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Het spel vereist ook concentratie en geduld, waardoor deelnemers hun mentale vaardigheden kunnen testen.

Reflectievragen:

 

 • Op een schaal van 1 - 10, waarbij 10 zeer succesvol is en 1 minder goed

 • Hoe hebben we het als groep gedaan? Waarom?

 • Wanneer koos je ervoor een getal te zeggen?

 • Wanneer heb je ervoor gekozen om te zwijgen?

 • Welke vaardigheden of strategieën heb je gebruikt om succesvol te zijn in deze activiteit?

 • Hoe zouden we diezelfde vaardigheden/strategieën op andere gebieden in de klas kunnen gebruiken?

 

geel vak over opleidingen
bottom of page