top of page

Wil je meer zelfsturing in je team?

Bijgewerkt op: 22 apr.

Zelfsturende teams zijn de afgelopen jaren steeds populairder geworden en het is niet moeilijk te begrijpen waarom. Deze teams hebben het potentieel om de productiviteit te verhogen, de werknemerstevredenheid te verbeteren en de algehele efficiëntie te vergroten.


Zelfsturing in je team

Als we denken aan succesvol samenwerken binnen teams, komt zelfsturing vaak naar voren als het ideale doel. Het creëren van zelfsturende teams is echter geen eenvoudige taak, vooral als er vastgeroeste processen binnen de organisatiecultuur zijn. Zelfsturende teams hebben verschillende belangrijke aspecten, waaronder transparantie, het vermogen om gezamenlijk beslissingen te nemen, en een gestructureerde omgeving die zelfsturing toestaat. Maar een van de belangrijkste ingrediënten van een succesvol zelfsturend team is effectieve communicatie.


Een zelfsturend team is een team waarin de leden de verantwoordelijkheid hebben om hun eigen werk te organiseren en te beheren. In deze teams zijn er geen traditionele hiërarchische structuren en hebben de werknemers een hoge mate van autonomie en vrijheid om hun taken uit te voeren.


Dit kan voordelen hebben, zoals het verhogen van de betrokkenheid van werknemers en het stimuleren van creativiteit. Maar er zijn ook risico's. Zonder effectieve communicatie kan het team versnipperd raken en kan er onduidelijkheid ontstaan over wie wat doet en hoe taken moeten worden uitgevoerd.


Het belang van communicatie in zelfsturende teams kan niet genoeg benadrukt worden. Communicatie is essentieel voor het creëren van een gedeeld begrip van de doelen van het team en het vaststellen van de verwachtingen.


Wanneer werknemers goed geïnformeerd zijn over de doelen van het team en wat er van hen wordt verwacht, kunnen ze hun werk beter plannen en beter samenwerken. Daarnaast zorgt effectieve communicatie ervoor dat problemen snel worden opgelost en dat het team als geheel beter kan reageren op veranderingen.


Maar hoe kunnen zelfsturende teams effectief communiceren? Hier zijn enkele tips:

  1. Houd regelmatig teamoverleg: Plan regelmatige bijeenkomsten waarin het team kan samenkomen en communiceren over projecten en voortgang. Dit kan een wekelijkse of tweewekelijkse vergadering zijn, afhankelijk van de behoeften van het team. Geef iemand het mandaat om de tijd te bewaken en ervoor te zorgen dat alle belangrijke punten aan bod kunnen komen.

  2. Maak goede afspraken over de communicatiekanalen: Er zijn talloze communicatie-apps beschikbaar die het gemakkelijk maken om snel berichten te versturen, bestanden te delen en in realtime te communiceren. Maak gebruik van deze tools om de communicatie in het team te vergemakkelijken maar beperk het aantal kanalen waar op gecommuniceerd wordt.

  3. Maak gebruik van visuele hulpmiddelen zoals grafieken, tabellen en diagrammen om complexe informatie gemakkelijker te begrijpen. Dit kan helpen om belangrijke informatie over te brengen en de communicatie in het team te verbeteren.

  4. Zorg voor open communicatie: Zorg ervoor dat alle teamleden vrij zijn om hun ideeën en meningen te uiten. Dit zorgt voor een cultuur van openheid en vertrouwen, en stimuleert creativiteit en innovatie.

  5. Creëer een cultuur van feedback: Moedig het team aan om elkaar feedback te geven en geef zelf het goede voorbeeld. Hang de richtlijnen om goede feedback te geven zichtbaar in de ruimte.


Wil je aan de slag met zelfsturing binnen je teams? Plan een gesprek met één van onze experts.Kommentare


bottom of page